Trummor och trumning

Trummor och trumning

Vad är det för oss?

Trummor har varit en stor del av vår verksamhet i många år.

I början så sålde jag inköpta trummor som ett komplement till min andra verksamhet. När Viktoria kom in i bilden så började vi samarbeta med målning av trummor. Det samarbetet växte till att vi nu jobbar ihop. När efterfrågan efter annorlunda trummor växte började jag bygga själv. Vi har fortfarande bra trummor från andra håll i sortimentet då att göra en trumma är en lång process och vi kan bara göra ett begränsat antal. Här nedan vill vi berätta lite om dom olika

elementen i trummor och trumning.

Våra trummor.

Att göra en trumma är en omfattande process. Allt från att välja ut virke

och skinn och sedan till själva hantverket. Många av dom trummor vi gör

har inspiration från många olika håll, med egna inslag och tekniker. En stor inspiration är från vår skandinaviska trumtradition genom Sapmifolkets fantastiska trummor. Där kommer bland annat tekniken från att "sy" trumskinnet på ramen. Och även dom ovala trummor jag jobbar med. En annan teknik jag som trumbyggare gärna använder är att bygga upp en trumma genom att limma olika delar till för exempel 12 eller 16 kantiga ramar med förstärkningar. Skinnen kan också vara olika, som till exempel kalv, ren, hjort eller get. Alla har sina olika egenskaper. Många av dom trummor som kommer från oss är rena specialbeställningar där processen börjar med en diskussion där önskemålen från dig är grunden. Så prata gärna med oss om vad just du skulle vilja se i en trumma. 

Målade trummor

Viktoria har målat trummor i ett antal år och använder gärna pigmenterad tjära, en färg som Viktoria tillverkar själv. Även här kommer inspirationen från olika håll. Man kan se den från det urnordiska, med galdrar, runor, och mytologiska väsen. Även inspiration hämtas från djur och natur likaväl som Moder Jord och annat från den holistiska världen. Många av dom trummor man kan se målade på vår facebooksida är målningar från människor som önskat en speciell målning på sin trumma. Det kan vara ganska specifika önskningar, men också kan man be Viktorria måla utefter en vag tanke eller tema. I det läget känner hon in vad som gäller för den önskningen. Alla målningar blir naturligtvis Viktoria-ish. Det kan vara en "färdig" trumma som vi redan har, men också kan önskemålet vara en trumma som är byggd av mig och målad av Viktoria. I alla händelser så blir det en helt unik trumma och ingen blir lik den andre. Vi försöker alltid ha ett mindre antal trummor målade med starka budskap i. Välkommen med tankar, frågor och idéer.

Krafttrumning

På en del mässor och evenemang gör jag det som kallas KraftTrumning.

Jag trummar för kraften. För styrkan i livet. För kraften att gå vidare. För energin. För balansen. Att kunna jorda sig. När man står stadigt med båda fötterna på jorden så kan man ta stegen framåt och uppåt utan att tappa balansen. Jag trummar för att kunna lyfta sig själv. Sträcka sig uppåt men inte tappa fotfästet.

Vad detta inte är, är en trumning för att resa. Inte att gå ner.  Det är inte en trumning för att hitta sitt kraftdjur. Det är för att hitta närvaron. Att öppna upp, för att kunna hitta sin inre styrka.

Tanken bakom är att vara upp till 16 personer på en plats, i ett rum eller ute i naturen och ostört ska kunna ta del av detta. Vi samlas i en ring, eller en rad så att jag har möjlighet att röra mig emellan. Detta för att jag ska kunna nå alla. Vi börjar innan med lite prat och om vad som man kan förvänta sig. Att ge och få. Att trumningen må vara gemensam men det är vad du själv lägger i den vad den kan betyda för dig.

Vi öppnar upp med en ökande krafttrumning för att sedan lugna och rikta in energin på varje individ när jag rör mig emellan. Jag avslutar sedan med en uttonande lugnande trumning. Trumtiden i sig är svår att beräkna och beror på antal, plats och behov. Man kan kanske förvänta något runt 15 - 20 minuter i ren trumtid. Vi avslutar med att i lugn och ro prata lite om det som varit. Reaktioner och tankar. Vad du fått med dig.

Totalt ca en trekvart i tid.

Är detta något för dig, dina vänner eller ditt evenemang. Ta gärna kontakt med mig så pratar vi förutsättningslöst.

Övrigt i trummor

Du kan även hitta det mesta annat i trumväg hos oss. Trumpinnar som vi gör på proffesionella trumpinnar med huvud i bomull eller tovat ull. Vi har även trumväskor och möjlighet att specialbeställa för just din trumma. Och såklart vår trum cd med mig, och våra vänner från Norge, Gustav och Runahild. Artwork av Viktoria 

I vår webshop kan du även hitta trumamuletter, små ramtrummor på 4-8 cm för att ha som smycke, eller kanske i backspegeln på bilen. Dom man vara målade eller omålade. Dom är ett resulat av rester på den "vanliga" trumtillverkningen. 


Workshop

Jag har även möjlighet att ordna en workshop. Denna kan se lite olika ut beroende på önskemål. Det kan vara en kort entimmes workshop på en mässa, som kallas Ett möte med trumman


Här träffas vi i gemenskap. En typ av miniworkshop/föredrag/provapåcirkel. Vi pratar lite om trummor och trumning. Lite om tekniken bakom. Hur man håller trumma och trumpinne. Sedan trummar vi. Tillsammans med mig som leder. Den som känner sig mogen att ta ett steg framåt gör så. Här handlar det om gemenskap och ömsesidig respekt likaväl som att ta plats. Denna kan passa bra under en mässa eller ett längre evenemang.


Det finns också möjlighet till en längre workshop under en halv eller hel dag eller kväll där vi går igenom mer tekniker. Går djupare i trumningen. Pratar historia. Trummor i världen. Olika varianter. Vård av trumman. Hur gör man en trumma? Vi kan även prata om dom olika sätten att använda trumman inom den holistiska världen som healing och trumresor. Det kan även finnas möjlighet till en krafttrumning av mig. Men framför allt mer tillfälle till trumning tillsammans. Om man inte har en trumma så går det att få låna en av oss. Det gäller båda varianterna av workshops. 

Detta kan passa till exempel en vängrupp, eller en förening.


Kontakta mig så pratar vi.

Kurser

Vid två tillfällen per år så kommer våra vänner och kursledare Gustav Holberg och Runahild Kvitbjarkan hit från Norge och håller kurser tillsammansmed oss. Vi har två till tre kurser per tillfälle. Vi har olika teman som till exempel Trumman som spirituellt verktyg eller Stämman som spirituellt verktyg med olika inriktningar som till exempel Galdersång.

Välkomna att ta kontakt med oss för att höra vad som är på gång. Vi har även djupgående kurser som man behöver ha gått en kurs tidigare hos oss. Vi ser gärna kursen som en helhet där vi tillsammansn skapar kursen. Och därför blir aldrig en kurs den anndra lik. Helheten hittas också att vi bjuder

på god ekologisk och vegetarisk mat.